Instant English – Angielska wymowa, czyli jak się uczyć języka obcego, gdy wszystko w nim na opak

Na początek propozycja. Wymówmy na głos, „po polsku”, zapożyczone z angielskiego słowa: menedżment, deweloper, ekonomia, event. Jak się domyślam, zabrzmiało to tak: Me-NE-dżment  –  dewe-LO-per  –  eko-NO-mia  –  I-went. (Litery drukowane oznaczają sylaby, na które pada akcent. Jeżeli jednak „usłyszenie” akcentu w wyrazie sprawia trudność, posłuchajmy jego wymowy http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/developer_1?q=developer) Udało się? Świetnie! Wymowy tej jednak

read more

Instant English, czyli jak się uczyć języka obcego gdy pełno w nas złych nawyków językowych

Angielski to nasze esperanto, współczesna lingua franca. Panuje na ziemi, morzu i w przestworzach. Dlaczego akurat ten język tak się upowszechnił? Przecież nie jest to wcale najłatwiejszy system językowy. Niczym angielski gentleman, ma liczne dziwactwa. Weźmy chociażby Present Perfect: czas, jakiego nie zna żadna inna gramatyka, a do tego multum synonimów, idiomatycznych phrasal verbs, no

read more

Grywalizacja w języku angielskim z lat 70

Pamiętam moją pierwszą „Panią od Angielskiego”, wspaniałą lektorkę z Lingwisty. To jej zawdzięczam swoją przygodę z angielskim. Zajęcia odbywały się popołudniami na terenie mojej „Czekoladowej” Podstawówki przy ul. Krasnołęckiej na Mokotowie. Pani nadała mi imię Grace, gdyż w grupie było kilka dziewczynek o takim samym jak moje imieniu. Nauka podczas tych dodatkowych lekcji to była

read more

  • Autorzy postów

  • Popular articles

  • Najnowsze komentarze

  • Archives