Włoskie czasowniki VOLERCI – METTERCI

Volerci i metterci– odmiana czasowników w czasie teraźniejszym (presente indicativo) i w czasie przeszłym dokonanym (passato prossimo). Czasowniki volercimetterci  wyrażają potrzebę. Szczegółowy opis ich znaczenia oraz przykłady użycia znajdziesz w poście w kategorii “James Błąd”.

 

Czasowniki VOLERCI i METTERCI – Czas teraźniejszy – Presente

VOLERCIMETTERCI
L.P.Ci vuole un minutoio= jaci metto un'ora / due ore / le uova
Ci vuole mezz'ora
Ci vuole un'ora
Ci vuole un mesetu= tyci metti un'ora / due ore / le uova
Ci vuole un anno
Ci vuole il legno
Ci vuole pazienzalui= on
lei=ona
Lei= Pan/Pani
ci mette un'ora / due ore / le uova
L.M.Ci vogliono due minutinoi=myci mettiamo un'ora / due ore / le uova
Ci vogliono due ore
Ci vogliono due mesivoi=wyci mettete un'ora / due ore / le uova
Ci vogliono due anni
Ci vogliono le uovaloro=oni/oneci mettono un'ora / due ore / le uova

 

 

Czasowniki VOLERCI i METTERCI – Czas przeszły dokonany – Passato Prossimo

VOLERCIMETTERCI
L.P.C’è voluto* un minutoio= jaci ho messo un'ora / due ore / le uova
C’è voluta* mezz'ora
C’è voluta* un'ora
C’è voluto* un mesetu= tyci hai messo un'ora / due ore / le uova
C’è voluto* un anno
C’è voluto* il legno
C’è voluta* pazienzalui= on
lei=ona
Lei= Pan/Pani
ci ha messo un'ora / due ore / le uova
L.M.Ci sono voluti* due minutinoi=myci abbiamo messo un'ora / due ore / le uova
Ci sono volute* due ore
Ci sono voluti* due mesivoi=wyci avete messo un'ora / due ore / le uova
Ci sono voluti* due anni
Ci sono volute* le uovaloro=oni/oneci hanno messo un'ora / due ore / le uova

* Końcówka imiesłowu musi być zgodna z rodzajem i liczbą rzeczownika.

 

Salvatore De Bello

DB Italia – Włoski z native speakerem

Powrót do Narzędzi Językowych