Włoski czasownik Piacere

Piacere – odmiana czasownika w czasie teraźniejszym (presente indicativo) i w czasie przeszłym dokonanym (passato prossimo). W tabelach znajdują się dwie formy odmiany czasownika piacere. Sposób i przykłady użycia włoskiego czasownika piacere znajdziesz w poście w kategorii “James Błąd”.

 

Czasownik PIACERE – Czas teraźniejszy – Piace / Piacciono

io= jami / a mepiacela pastaL.P.
piaccionogli spaghettiL.M.
tu= tyti / a tepiacela pastaL.P.
piaccionogli spaghettiL.M.
lui= ongli / a luipiacela pastaL.P.
piaccionogli spaghettiL.M.
lei=ona
Lei= Pan/Pani
le / a leipiacela pastaL.P.
piaccionogli spaghettiL.M.
noi=myci / a noi piacela pastaL.P.
piaccionogli spaghettiL.M.
voi=wyvi / a voipiacela pastaL.P.
piaccionogli spaghettiL.M.
loro=oni/onegli / a loropiacela pastaL.P.
piaccionogli spaghettiL.M.

 

Czasownik PIACERE – Czas przeszły dokonany Passato Prossimo – Mi è piaciuto

io= jami / a meè piaciutoil filmRodzaj męski – L.p.
è piaciutala canzone Rodzaj żeński – L.p.
sono piaciutigli spaghettiRodzaj męski – L.m.
sono piaciutele lasagneRodzaj żeński – L.m.
tu= tyti / a teè piaciutoil filmRodzaj męski – L.p.
è piaciutala canzone Rodzaj żeński – L.p.
sono piaciutigli spaghettiRodzaj męski – L.m.
sono piaciutele lasagneRodzaj żeński – L.m.
lui= ongli / a luiè piaciutoil filmRodzaj męski – L.p.
è piaciutala canzone Rodzaj żeński – L.p.
sono piaciutigli spaghettiRodzaj męski – L.m.
sono piaciutele lasagneRodzaj żeński – L.m.
lei=ona
Lei= Pan/Pani
le / a leiè piaciutoil filmRodzaj męski – L.p.
è piaciutala canzone Rodzaj żeński – L.p.
sono piaciutigli spaghettiRodzaj męski – L.m.
sono piaciutele lasagneRodzaj żeński – L.m.
noi=myci / a noi è piaciutoil filmRodzaj męski – L.p.
è piaciutala canzone Rodzaj żeński – L.p.
sono piaciutigli spaghettiRodzaj męski – L.m.
sono piaciutele lasagneRodzaj żeński – L.m.
voi=wyvi / a voiè piaciutoil filmRodzaj męski – L.p.
è piaciutala canzoneRodzaj żeński – L.p.
sono piaciutigli spaghettiRodzaj męski – L.m.
sono piaciutele lasagneRodzaj żeński – L.m.
loro=oni/onegli / a loroè piaciutoil filmRodzaj męski – L.p.
è piaciutala canzoneRodzaj żeński – L.p.
sono piaciutigli spaghettiRodzaj męski – L.m.
sono piaciutele lasagneRodzaj żeński – L.m.

 

Czasownik PIACERE – Czas teraźniejszy – Piaccio / Piaci

io= japiaccio
tu= typiaci
lui= onpiace
lei=ona
Lei= Pan/Pani
piace
noi=mypiacciamo
voi=wypiacete
loro=oni/onepiacciono

 

Czasownik PIACERE – Czas przeszły dokonany Passato Prossimo – Il film è piaciuto

[io= ja]Il filmmi / a meè piaciutoRodzaj męski – L.p.
La canzone è piaciutaRodzaj żeński – L.p.
Gli spaghettisono piaciutiRodzaj męski – L.m.
Le lasagnesono piaciuteRodzaj żeński – L.m.
[tu= ty]Il filmti / a teè piaciutoRodzaj męski – L.p.
La canzone è piaciutaRodzaj żeński – L.p.
Gli spaghettisono piaciutiRodzaj męski – L.m.
Le lasagnesono piaciuteRodzaj żeński – L.m.
[lui= on]Il filmgli / a luiè piaciutoRodzaj męski – L.p.
La canzone è piaciutaRodzaj żeński – L.p.
Gli spaghettisono piaciutiRodzaj męski – L.m.
Le lasagnesono piaciuteRodzaj żeński – L.m.
[lei=ona
Lei= Pan/Pani]
Il filmle / a leiè piaciutoRodzaj męski – L.p.
La canzone è piaciutaa tuttiRodzaj żeński – L.p.
Gli spaghettisono piaciutiRodzaj męski – L.m.
Le lasagnesono piaciuteRodzaj żeński – L.m.
[noi=my]Il filmci / a noi è piaciutoRodzaj męski – L.p.
La canzone è piaciutaRodzaj żeński – L.p.
Gli spaghettisono piaciutiRodzaj męski – L.m.
Le lasagnesono piaciuteRodzaj żeński – L.m.
[voi=wy]Il filmvi / a voiè piaciutoRodzaj męski – L.p.
La canzone è piaciutaRodzaj żeński – L.p.
Gli spaghettisono piaciutiRodzaj męski – L.m.
Le lasagnesono piaciuteRodzaj żeński – L.m.
[loro=oni/one]Il filmgli / a loroè piaciutoRodzaj męski – L.p.
La canzone è piaciutaRodzaj żeński – L.p.
Gli spaghettisono piaciutiRodzaj męski – L.m.
Le lasagnesono piaciuteRodzaj żeński – L.m.

 

Salvatore De Bello

DB Italia – Włoski z native speakerem

Powrót do Narzędzi Językowych