Przyimek LIKE

Używamy go w pytaniach o cechę osoby, zwierzęcia, miejsca, zdarzenia, pogody … używając zawsze tego samego wyrażenia:

what + to be + noun/noun phrase + like?

Na przykład:

What is your cat like?

Co ciekawe, przyimek like pojawi się tylko w pytaniu; nie znajdziemy go w odpowiedzi.

A więc:

What is your cat like?  It is soft and furry.

What’s London like? It‘s huge and cosmopolitan.

What are your sisters like? They are both very ambitious.

Pytanie o cechę może dotyczyć miejsc, osób, zdarzeń z przeszłości lub w przyszłości. Trzeba wtedy pamiętać o odpowiedniej formie czasownika to be:

What was the conference like? It was really boring.

What will the weather be like next weekend? Cold and rainy.

Typowy błąd popełniany niemal na każdym poziomie nauki to pytanie – w zamiarze – o cechę, które brzmi :

How is your cat?

Jest ono gramatycznie poprawne, jednak w odpowiedzi na tak postawione pytanie dowiemy się, że:

My cat is really well, thank you.       … gdyż jest to pytanie o samopoczucie 🙂

Aby struktury z like skutecznie opanować, musimy wiedzieć, o co pytamy:

Pytanie o … Pytanie Odpowiedź
cechę What is she like? She is really ambitious.
wygląd What does she look like? She is tall and slim.
samopoczucie How is she? She is quite well, thank you.
hobby, gust What does your sister like? She likes chocolate!

Pamiętajmy jednak, że w pytaniu o hobby / upodobanie / gust,  like jest czasownikiem.

Więcej o czasowniku like dowiesz się tutaj.

Powrót do Narzędzi Językowych