Like – ćwiczenia on line

Tu znajdziesz 5 krótkich lekcji o czasowniku i przyimku like, a także o kotach 🙂

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-3/

Powrót do Narzędzi Językowych