Skuteczna nauka włoskiego – Czasownik „Fare” – James Błąd – Część 13
Che fare? = Co robić?

Nawet najlepsza metoda nauki włoskiego nie zawsze pozwala na poznanie idiomatycznych zwrotów używanych na co dzień przez Włochów. Czasownik fare należy do najczęściej pojawiających się we włoskich idiomach. James Błąd w tym odcinku pokaże kilka przykładów. Podstawowym znaczeniem fare jest „zrobić/robić”; wymawiamy go tak jak piszemy. Nie zdziwcie się jednak, jeżeli spotkacie skróconą formę far.

read more

  • Autorzy postów

  • Popular articles

  • Najnowsze komentarze

  • Archives